Στείλτε μας μήνυμα!

Contact Form Demo (#3)
Στοιχεία επικοινωνίας

Subscribe

Αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών:

Η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών (παρενεργειών) οποιουδήποτε φαρμακευτικού προϊόντος της Μ.Σ. Ιακωβίδης & Σία Λτδ είναι σημαντική για τη διασφάλιση της υγείας των ασθενών.

Σε περίπτωση ανεπιθύμητης ενέργειας (παρενέργειας), επικοινωνήστε με τον γιατρό σας και στείλτε λεπτομέρειες για την περίπτωση στο email [email protected] ή ενναλακτικά καλέστε τηλεφωνικά στο +357 22056200.

Τα γραφεία μας